پارکت سفید

پارکت سفید یکی از جذاب ترین رنگبندی ها برای پارکت و لمینت به شمار میرود و میتواند درخشش عجیبی را در صنعت دکوراسیون فراهم آورد.

پارکت طوسی

پارکت طوسی دیگر رنگ جذابی و البته خنثی ای برای پارکت به شما میرود و میتواند با انواع سبک از دیزاین به خصوص دیزاین مدرن کاربرد ویژه ای دارد.