حمایت از تولید کنندگان کاغذ دیواری ایرای

در رقابت بین تولید کنندگان با توجه به وضعیت بد تولید در سالهای اخیر عرصه تولید کاغذ دیواری ایرانی بر تولید کنندگان ما بسیار تنگ تر شده است.

متاسفانه تولیدات چینی با کیفیت مناسب و قیمت کم توان رقابت کالاهای ایرانی را از بین برده است. این موضوع نه تنها در ارتباط با برندهای ایرانی بلکه تولیدات دیگر کشورها نیز دچار مشکل شده است.

در این میان از آنجا که حمایت از تولید داخل توسط مردم کمتر صورت می گیرد و اجناس ایرانی به کیفیت پایین شهرت پیدا  کرده اند تولید کنندگان مجبورند کاغذ دیواریهای با کیفیت کمتر تولید کنند تا اجناسشان در انبار نماند.

هر چند از تولید این تولید کنندگان حمایت کم صورت می گیرد ولی انصافاً کاغذ دیواری ایرانی به نسبت قیمتشان کیفیت قابل قبولی دارند.

کاغذ دیواریهای ایرانی یک خاصیت خوبشان قابلیت نصب برای سقف می باشد.

این کاغذ دیواریهای از الیاف کاغذ تشکیل شده اند و به سطوح به خوبی متصل می شوند.

قیمت کاغذ دیواری ایرانی

کاغذ دیواریهای ایرانی قیمت منانسبی دارند و امروزه یعنی در سال ۱۳۹۶ از رولی ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان می باشد.

برای بسیاری از کسانی که قصد هزینه اضافه ندارند این کاغذ دیواریها بسیار مناسب می باشد.

البته نباید از این کاغذ دیواریها انتظار تنوع طرح بالا داشت.

برای مشاهده کاغذ دیواریهای ایرانی اینجا کلیک کنید.