کاغذ گلدار زمینه سفید با گلهای صورتی آبی ، سفید و قرمز

کاغذ دیواری با گلهای درشت قرمز، نارنجی، آبی، صورتی و بنفش

کاغذ دیواری گلدار زمینه سرمه ای با گل های درشت

کاغذ دیواری با گلهای درشت نارنجی و زمینه سرمه ای