کاغذ دیواری آلمانی

کاغذ دیواری آلمانی از کاغذ دیواری های متنوع و با کیفیت به حساب می آید. متنوع از آن جهت که کاغذ دیواری آلمانی دارای دسته بندی های متعدد و متنوعی متناسب با هر سلیقه و تم و جایگاهی می باشد. کاغذ دیواری آلمانی دارای چندین و چند آلبوم متفاوت می باشد. برای مثال آلبوم کاغذ دیواری بوهمیان و فلاک آلمانی از دسته بندی های آلبومی
کاغذ دیواری آلمانی می باشند.
همچنین آلبوم های اسپریت و راش آلمانی نیزاز کاغذ دیواری های آلمانی هستند.